Privacyverklaring

Praktijk Zuiver aan Zee voor begeleiding bij levens- en loopbaanvragen.

Hanneke van Riet
Zandzeggelaan 157, 2554 HM Den Haag
KvK nummer 72206896

Praktijk Zuiver aan Zee / Hanneke van Riet vindt de privacy van haar klanten en bezoekers van haar website belangrijk. Ze respecteert jouw privacy.
Alle persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Privacyverklaring voor bezoekers en klanten

  1. De websites www.zuiveraanzee.n en www.hannekevanriet.nl staan onder het beheer van mijzelf.
  2. Bij vragen inzake de privacyverklaring kunt u bij mij terecht.
  3. De websites worden gehost door Versio en voldoet aan de eisen van de AVG.
  4. Wanneer je contact met mij opneemt via het contactformulier, geef je expliciet toestemming om jouw gegevens te gebruiken voor het verwerken van je actie (je vraag beantwoorden, je bellen voor het maken van een afspraak, e.d.).
  5. Ik vind jouw privacy belangrijk. Dit betekent onder meer dat wanneer je ervoor kiest bij mij een begeleidingstraject aan te gaan, ik zorgvuldig zal omgaan met verdere persoonlijke en eventuele medische gegevens. Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht en een plicht tot het vertrouwelijk behandelen van je gegevens (volgens beroepsverenigingen waarvan ik lid ben: NOLOC, BKA). Gegevens aan andere hulpverleners verstrek ik alleen met jouw expliciete toezegging.
  6. Gegevens die je verstrekt worden zorgvuldig opgeborgen en alleen bewaard gedurende de begeleidingsperiode.
  7. Enkele persoonsgegevens gebruik ik voor mijn financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.
  8. Ik ben gerechtigd deze privacyverklaring te wijzigen zonder dat de klant daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


Rechten
Je hebt het recht om de verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.